Spotlighting Pan-African Poetry

Biography

Untitled

Enlarge poem

Setsoatsana, Ntwana, Ntombezana nga ku fela

Ndaku penda.

Bitsong la hao setsoalle ka mpa sa fela

Haeba ho le thata lebitla nka ikepela

Empa wa tseba ke mohale

Ke marumo nka hlomela.

Ka matsoho wena kna ho hlokomela,

Tsotsi strateng ho wena nka khahlela.

Ka hara heshe ka setebele nka e lahlela

Nnete sebele le ba mo thusang ba ka mo latela

Mabitla nka ba epela ka ba ka katela,

Ka bona lefatsheng ho kafela.

Joalo ka kopa gaitsedi ntswhare

Ka mofuthu mafube a thwase.

Hoba joale joalo ka mochonoko ke ho thwasitse

Ebile taola ya ka hlohong, pelong ha ena taolo

Thoteng tse cheleng ka trepele

Joalo ka pere ka tropela.

Ke tla ho wena learato ke tlo ikople

Le ha e ka ba kgabanyana fela

Le nna ka kopa ha o ka ntsholela

Empha dikgobe eseng digohlela

Translation

This is a heartfelt and endearing love poem. The poets speaks in a gentle tone, he says “Le ha e ka ba kgabanyana fela” which means; give me your love even if it is a spoonful of it at a time.

Sello Daniel Maputle

Featured Poem:

Khupamarama

Enlarge poem

Lefatshe petsoga ke tsene

Mogalammakapa! Ka magalapa ke kue

Lebitla atlhama ke wele

Fatshe le robale ke didimale.

Wa me a motshwana ke o roke

Gonne phafana o fetogile mogodungwane

(Nkwe) Tiolodi ya magaga a latlhile mebala

Mebala ya kgakakgolo (yona) ka itlho ra ila

Re ila ra ntswa a ila katse

Motho a ila noga

Gaetsho phupu a eteletse moletlo pele

Gore morago phupu a etele moletlo

Re sale le sa masetlapelo pelong

Pelo mpepe maoto ntsamaise matshidiso

A botedu putswa ga letlhokwa re arolelane

Ka re lefatshe petsoga ke tsene

Mogalammakapa! Ka magalapa ke kue

Kuwana ka tlhomamo tlhogong ke e role/tlhobole

Gonne di wele magoletsa Batswana

Bakaulengwe ka mamekwane

Ga mamena ba menetsana

Ba metsana jaaka bodimo

Ka re lefatshe petsoga ke tsene

Mogalammakapa! Ka magalapa ke kue

Lebitla atlhama ke wele

Fatshe le robale ke didimale

Di wele magoletsa Batswana

Translation

The poem personifies secrets and the poet speaks as if he were a secret himself. He says, “Lefatshe petsoga ke tsene” meaning; earth swallow me so I can be safely tucked away. He uses various Setswana metaphors to speak to this topic.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (7)
 • Pride (6)
 • Optimism (4)
 • Anger (8)
 • Delight (1)
 • Inspiration (11)
 • Reflection (8)
 • Captivation (5)
 • Peace (2)
 • Amusement (5)
 • Sorrow (3)
 • Vigour (2)
 • Hope (5)
 • Sadness (8)
 • Fear (9)
 • Jubilation (2)

Comments

Your email address will not be published.

Biography

Sello Daniel Maputle is a poet based in Thaba Nchu in the Free State. He started writing poetry in 2003 when he joined a writing group called Untitled Poets in his hometown. The highlight of his career is when he performed at the Macufe Wordfest.

Sello Daniel Maputle

Biography

Sello Daniel Maputle is a poet based in Thaba Nchu in the Free State. He started writing poetry in 2003 when he joined a writing group called Untitled Poets in his hometown. The highlight of his career is when he performed at the Macufe Wordfest.

Untitled

Enlarge poem

Setsoatsana, Ntwana, Ntombezana nga ku fela

Ndaku penda.

Bitsong la hao setsoalle ka mpa sa fela

Haeba ho le thata lebitla nka ikepela

Empa wa tseba ke mohale

Ke marumo nka hlomela.

Ka matsoho wena kna ho hlokomela,

Tsotsi strateng ho wena nka khahlela.

Ka hara heshe ka setebele nka e lahlela

Nnete sebele le ba mo thusang ba ka mo latela

Mabitla nka ba epela ka ba ka katela,

Ka bona lefatsheng ho kafela.

Joalo ka kopa gaitsedi ntswhare

Ka mofuthu mafube a thwase.

Hoba joale joalo ka mochonoko ke ho thwasitse

Ebile taola ya ka hlohong, pelong ha ena taolo

Thoteng tse cheleng ka trepele

Joalo ka pere ka tropela.

Ke tla ho wena learato ke tlo ikople

Le ha e ka ba kgabanyana fela

Le nna ka kopa ha o ka ntsholela

Empha dikgobe eseng digohlela

Translation

This is a heartfelt and endearing love poem. The poets speaks in a gentle tone, he says “Le ha e ka ba kgabanyana fela” which means; give me your love even if it is a spoonful of it at a time.

Featured Poem:

Khupamarama

Enlarge poem

Lefatshe petsoga ke tsene

Mogalammakapa! Ka magalapa ke kue

Lebitla atlhama ke wele

Fatshe le robale ke didimale.

Wa me a motshwana ke o roke

Gonne phafana o fetogile mogodungwane

(Nkwe) Tiolodi ya magaga a latlhile mebala

Mebala ya kgakakgolo (yona) ka itlho ra ila

Re ila ra ntswa a ila katse

Motho a ila noga

Gaetsho phupu a eteletse moletlo pele

Gore morago phupu a etele moletlo

Re sale le sa masetlapelo pelong

Pelo mpepe maoto ntsamaise matshidiso

A botedu putswa ga letlhokwa re arolelane

Ka re lefatshe petsoga ke tsene

Mogalammakapa! Ka magalapa ke kue

Kuwana ka tlhomamo tlhogong ke e role/tlhobole

Gonne di wele magoletsa Batswana

Bakaulengwe ka mamekwane

Ga mamena ba menetsana

Ba metsana jaaka bodimo

Ka re lefatshe petsoga ke tsene

Mogalammakapa! Ka magalapa ke kue

Lebitla atlhama ke wele

Fatshe le robale ke didimale

Di wele magoletsa Batswana

Translation

The poem personifies secrets and the poet speaks as if he were a secret himself. He says, “Lefatshe petsoga ke tsene” meaning; earth swallow me so I can be safely tucked away. He uses various Setswana metaphors to speak to this topic.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (7)
 • Pride (6)
 • Optimism (4)
 • Anger (8)
 • Delight (1)
 • Inspiration (11)
 • Reflection (8)
 • Captivation (5)
 • Peace (2)
 • Amusement (5)
 • Sorrow (3)
 • Vigour (2)
 • Hope (5)
 • Sadness (8)
 • Fear (9)
 • Jubilation (2)

Untitled

Enlarge poem

Setsoatsana, Ntwana, Ntombezana nga ku fela

Ndaku penda.

Bitsong la hao setsoalle ka mpa sa fela

Haeba ho le thata lebitla nka ikepela

Empa wa tseba ke mohale

Ke marumo nka hlomela.

Ka matsoho wena kna ho hlokomela,

Tsotsi strateng ho wena nka khahlela.

Ka hara heshe ka setebele nka e lahlela

Nnete sebele le ba mo thusang ba ka mo latela

Mabitla nka ba epela ka ba ka katela,

Ka bona lefatsheng ho kafela.

Joalo ka kopa gaitsedi ntswhare

Ka mofuthu mafube a thwase.

Hoba joale joalo ka mochonoko ke ho thwasitse

Ebile taola ya ka hlohong, pelong ha ena taolo

Thoteng tse cheleng ka trepele

Joalo ka pere ka tropela.

Ke tla ho wena learato ke tlo ikople

Le ha e ka ba kgabanyana fela

Le nna ka kopa ha o ka ntsholela

Empha dikgobe eseng digohlela

Translation

This is a heartfelt and endearing love poem. The poets speaks in a gentle tone, he says “Le ha e ka ba kgabanyana fela” which means; give me your love even if it is a spoonful of it at a time.

Comments

Your email address will not be published.