Spotlighting Pan-African Poetry

Biography

Mmamasisa

Enlarge poem

Ba e bone, e kgwedi e kgwatsana ke tlouhadi ya taba e ba tla banna ka maboko.

Ke kidibitlanya kenyakenya kgehlepe ya taba lefatshe hoba bophirima.

Ba e bone

Ke madimo, madimo a bitoha mpeng ya lewatle a apere-hate ba e jala-jala ba e jala-jala Rantsho a dubakana fatshe la mela maoto.

Ba e bone, lefatshe bophelo senyamafi

Mmamasisa kgomo ya ho ratwa,

Mmamasisa ngwetsi ya ho ratwa.

Mofepa ditjhaba tsa ho tshwehlela ke kgora disohlokomane ke ho hloka tjako,

Bommamawatle, Ramawatle maruwaruwa bo rammalane ke moriri bolepo fatsheng la bontate la ho nkuwa ka dikgoka mekubetso dilo tsa ho makwala.

Lebuseng lebuseng kgutlisang Mmamasisa thatohatsi kgomo/ngwetsi e so,

Badimo ba le roballe hobane rona rona rona ditloholotloholotloholwana re ya mohloka,

Se tsweng ke hole disakopaneng ke dithaba meriti di baka mahlomola,

Re phetha thomo ditaelo ntho tsa sedimong matlapa tlankane tsa thekiso a kae?

Kapa tsona will maphepha ntho tsa sekgoweng a kae?

Ke inwese ka nkgo ke le se ho munamuna kapa hona ho balabala.

Jo nna! Ntate ho tarakana kapa ke o na kgera madila ho mathela hloohong,

Fatshe la mela maoto ra iphaphatha sa mekopakopa bolahluwe ntho tsa ho lahlwa mahae.

Mmamasisa kgomo ya ho ratwa.

Lefatshe bophelo senyamafi.

Translation:
The poem has a deeper meaning in it. It tackles the issue of land, what I call displacement of black people from their land of birth by a colonial system and how the current generation of our time view the factor of land redistribution.

Thabiso Mokoena

Featured Poem:

MANYORWA MABETA

Enlarge poem

Manyorwa Mabeta
Manyorwa Lenyorwa Mabeta

Manyorwa dinyoruweng di nyoretsweng manyala,
Tjakong tsa banna bang ba hohela ba itamela tsatsi la lengete
Phiphitha e le mmoka thethana e le mokeke
bang ba ipua ba ipea ba ithera ba ithoka bathenthetsa bahulela malapa ha bang ba tjha ntshi ba bajwa,
bona manyorwa dinyoruweng dinyoretswe manyala,

Manyorwa nyofu tsa tjhakatsa,
Bontjhakga mekola marabele mahlekefestsa basadi
Madimo a e ja tjhaba la rinya la rinya la rinya tseke twa-twa-twa-twa tjhaba sa fela
Mabetamanyorwa lentyorwambeta

Mabeta! Mabeta mumu natla sa diphate sekgukguni marabe nyalasi se nyela didibamanyabolo thlhaka ya bophelo bata sa ho puruwa sa ho tshabeha lalome sa dithota selo-selo sa ho bjabjaretsa le ho phuphura ke tjho le yona kgopho ya kghopo ya kghopo ya hae lenyorwa manyorwa mabeta lenyorwa manyorwa mabetalenyorwa manyorwa mabeta mmolai wa bana

Manyorwa mapathlelong a makeishene,
khankgadi matsebetse sa ho kgowa sekgoweng
Kgokgedi ya bommamesana mmadikwatla fi sa meleko,
pheletso tlhekefetso motabo tamenenge
bona manyorwa dinyoruwent dinyoretsweng manyala

Translation:
This poem is in a very simple form. The content is centralised around the the rapist. A fearless arrogant and self-centred individual who seems not to care about others. Be it a father on a daughter, an uncle on a niece.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (2)
 • Pride (7)
 • Optimism (5)
 • Anger (7)
 • Delight (7)
 • Inspiration (1)
 • Reflection (0)
 • Captivation (3)
 • Peace (6)
 • Amusement (1)
 • Sorrow (5)
 • Vigour (2)
 • Hope (3)
 • Sadness (8)
 • Fear (4)
 • Jubilation (1)

Comments

 1. This is a fabulous discovery. Last year I successfully introduced listeners around the world to Matubo Da Poet (through other sources) – I would love to lpay Mokoena on my show (inmemoryofjohnpeel.com) but the dowload includes the narration – you might try putting up a link with poem only? Or a link to Mokoena?
  thanks
  great site
  Zaph Mann

  Zaph Mann

Your email address will not be published.

Biography

Thabiso’s passion of poetry started in 1995 while he was in secondary school. In pursuit to live out his passion, Thabiso travelled from his hometown in Bethlehem in the Free State to Gauteng in 1999. He attended various poetry sessions and workshops during that time, he was eager to learn and grow as a poet. Upon his return he was offered a job at COPAC as Development Arts Office, he was in charge of co-ordinating poetry, drama and dance classes. In 2010 he published his book, I Forsee. Thabiso currently hosts the Mehlodi Poetry Session in Bethlehem.

Thabiso Mokoena

Biography

Thabiso’s passion of poetry started in 1995 while he was in secondary school. In pursuit to live out his passion, Thabiso travelled from his hometown in Bethlehem in the Free State to Gauteng in 1999. He attended various poetry sessions and workshops during that time, he was eager to learn and grow as a poet. Upon his return he was offered a job at COPAC as Development Arts Office, he was in charge of co-ordinating poetry, drama and dance classes. In 2010 he published his book, I Forsee. Thabiso currently hosts the Mehlodi Poetry Session in Bethlehem.

Mmamasisa

Enlarge poem

Ba e bone, e kgwedi e kgwatsana ke tlouhadi ya taba e ba tla banna ka maboko.

Ke kidibitlanya kenyakenya kgehlepe ya taba lefatshe hoba bophirima.

Ba e bone

Ke madimo, madimo a bitoha mpeng ya lewatle a apere-hate ba e jala-jala ba e jala-jala Rantsho a dubakana fatshe la mela maoto.

Ba e bone, lefatshe bophelo senyamafi

Mmamasisa kgomo ya ho ratwa,

Mmamasisa ngwetsi ya ho ratwa.

Mofepa ditjhaba tsa ho tshwehlela ke kgora disohlokomane ke ho hloka tjako,

Bommamawatle, Ramawatle maruwaruwa bo rammalane ke moriri bolepo fatsheng la bontate la ho nkuwa ka dikgoka mekubetso dilo tsa ho makwala.

Lebuseng lebuseng kgutlisang Mmamasisa thatohatsi kgomo/ngwetsi e so,

Badimo ba le roballe hobane rona rona rona ditloholotloholotloholwana re ya mohloka,

Se tsweng ke hole disakopaneng ke dithaba meriti di baka mahlomola,

Re phetha thomo ditaelo ntho tsa sedimong matlapa tlankane tsa thekiso a kae?

Kapa tsona will maphepha ntho tsa sekgoweng a kae?

Ke inwese ka nkgo ke le se ho munamuna kapa hona ho balabala.

Jo nna! Ntate ho tarakana kapa ke o na kgera madila ho mathela hloohong,

Fatshe la mela maoto ra iphaphatha sa mekopakopa bolahluwe ntho tsa ho lahlwa mahae.

Mmamasisa kgomo ya ho ratwa.

Lefatshe bophelo senyamafi.

Translation:
The poem has a deeper meaning in it. It tackles the issue of land, what I call displacement of black people from their land of birth by a colonial system and how the current generation of our time view the factor of land redistribution.

Featured Poem:

MANYORWA MABETA

Enlarge poem

Manyorwa Mabeta
Manyorwa Lenyorwa Mabeta

Manyorwa dinyoruweng di nyoretsweng manyala,
Tjakong tsa banna bang ba hohela ba itamela tsatsi la lengete
Phiphitha e le mmoka thethana e le mokeke
bang ba ipua ba ipea ba ithera ba ithoka bathenthetsa bahulela malapa ha bang ba tjha ntshi ba bajwa,
bona manyorwa dinyoruweng dinyoretswe manyala,

Manyorwa nyofu tsa tjhakatsa,
Bontjhakga mekola marabele mahlekefestsa basadi
Madimo a e ja tjhaba la rinya la rinya la rinya tseke twa-twa-twa-twa tjhaba sa fela
Mabetamanyorwa lentyorwambeta

Mabeta! Mabeta mumu natla sa diphate sekgukguni marabe nyalasi se nyela didibamanyabolo thlhaka ya bophelo bata sa ho puruwa sa ho tshabeha lalome sa dithota selo-selo sa ho bjabjaretsa le ho phuphura ke tjho le yona kgopho ya kghopo ya kghopo ya hae lenyorwa manyorwa mabeta lenyorwa manyorwa mabetalenyorwa manyorwa mabeta mmolai wa bana

Manyorwa mapathlelong a makeishene,
khankgadi matsebetse sa ho kgowa sekgoweng
Kgokgedi ya bommamesana mmadikwatla fi sa meleko,
pheletso tlhekefetso motabo tamenenge
bona manyorwa dinyoruwent dinyoretsweng manyala

Translation:
This poem is in a very simple form. The content is centralised around the the rapist. A fearless arrogant and self-centred individual who seems not to care about others. Be it a father on a daughter, an uncle on a niece.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (2)
 • Pride (7)
 • Optimism (5)
 • Anger (7)
 • Delight (7)
 • Inspiration (1)
 • Reflection (0)
 • Captivation (3)
 • Peace (6)
 • Amusement (1)
 • Sorrow (5)
 • Vigour (2)
 • Hope (3)
 • Sadness (8)
 • Fear (4)
 • Jubilation (1)

Mmamasisa

Enlarge poem

Ba e bone, e kgwedi e kgwatsana ke tlouhadi ya taba e ba tla banna ka maboko.

Ke kidibitlanya kenyakenya kgehlepe ya taba lefatshe hoba bophirima.

Ba e bone

Ke madimo, madimo a bitoha mpeng ya lewatle a apere-hate ba e jala-jala ba e jala-jala Rantsho a dubakana fatshe la mela maoto.

Ba e bone, lefatshe bophelo senyamafi

Mmamasisa kgomo ya ho ratwa,

Mmamasisa ngwetsi ya ho ratwa.

Mofepa ditjhaba tsa ho tshwehlela ke kgora disohlokomane ke ho hloka tjako,

Bommamawatle, Ramawatle maruwaruwa bo rammalane ke moriri bolepo fatsheng la bontate la ho nkuwa ka dikgoka mekubetso dilo tsa ho makwala.

Lebuseng lebuseng kgutlisang Mmamasisa thatohatsi kgomo/ngwetsi e so,

Badimo ba le roballe hobane rona rona rona ditloholotloholotloholwana re ya mohloka,

Se tsweng ke hole disakopaneng ke dithaba meriti di baka mahlomola,

Re phetha thomo ditaelo ntho tsa sedimong matlapa tlankane tsa thekiso a kae?

Kapa tsona will maphepha ntho tsa sekgoweng a kae?

Ke inwese ka nkgo ke le se ho munamuna kapa hona ho balabala.

Jo nna! Ntate ho tarakana kapa ke o na kgera madila ho mathela hloohong,

Fatshe la mela maoto ra iphaphatha sa mekopakopa bolahluwe ntho tsa ho lahlwa mahae.

Mmamasisa kgomo ya ho ratwa.

Lefatshe bophelo senyamafi.

Translation:
The poem has a deeper meaning in it. It tackles the issue of land, what I call displacement of black people from their land of birth by a colonial system and how the current generation of our time view the factor of land redistribution.

Comments

 1. This is a fabulous discovery. Last year I successfully introduced listeners around the world to Matubo Da Poet (through other sources) – I would love to lpay Mokoena on my show (inmemoryofjohnpeel.com) but the dowload includes the narration – you might try putting up a link with poem only? Or a link to Mokoena?
  thanks
  great site
  Zaph Mann

  Zaph Mann

Your email address will not be published.