Spotlighting Pan-African Poetry

Biography

Nomangesi Kelemi

Featured Poem:

ELOMBULELO KUDALIBHUNGA

Enlarge poem

Bayeethe Dalibhunga!
Luth’usapho lwase-Afrika enkosi,
Enkosi Nzwan’ entle enoncum’ olupheth’ uthando.
Namhla sixutha xuthana ngolo thando lwakho
Usithandile, Bakuthanda, nathi sakuthanda.

Maz’ embel’ ubhonxileyo wokondla uhlanga jikelele.
Intloya, mthubi, ngqaka kwanengwebu zicholwe nangosebeleni.
Ubulidini lesizwe, iinkqwithela, iingqele namaqhwa asesiqithini akushiy’ umpuluswa.
Ubungenalo igumbi lekratshi nelocalu – calulo
Bekulawula uxolo nothando kuwe, neentsana zeli lizwe bezikungqina oko.
Sithi enkosi Bawo ngobomi bale ngwevu.

Noxa elele nje imisebenzi yakhe isathetha
Lusapho lwasekhaya mkhululeni aphumle ngoxolo.
AA! Dalibhunga!

Translation:
This poem is a beautiful portrait of our beloved Nelson Rholihlahla Mandela. The poet’s love and respect for this internationally celebrated hero is evident; she describes him as a king, a deliverer, God sent, a cow that feeds the whole nation. The poet prays that Nelson’s soul is at rest after all his sacrifices and his hard work. Her tone is personal and intimate.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (0)
 • Pride (1)
 • Optimism (1)
 • Anger (0)
 • Delight (0)
 • Inspiration (0)
 • Reflection (0)
 • Captivation (0)
 • Peace (1)
 • Amusement (0)
 • Sorrow (0)
 • Vigour (0)
 • Hope (0)
 • Sadness (1)
 • Fear (0)
 • Jubilation (0)

Comments

Your email address will not be published.

Biography

Nomangesi was born in 1966 in the Eastern Cape in the Grahamstown district. She can speak two languages, English and IsiXhosa. She started writing poetry in 2007, which are in isiXhosa and are unpublished.

Nomangesi Kelemi

Biography

Nomangesi was born in 1966 in the Eastern Cape in the Grahamstown district. She can speak two languages, English and IsiXhosa. She started writing poetry in 2007, which are in isiXhosa and are unpublished.

Featured Poem:

ELOMBULELO KUDALIBHUNGA

Enlarge poem

Bayeethe Dalibhunga!
Luth’usapho lwase-Afrika enkosi,
Enkosi Nzwan’ entle enoncum’ olupheth’ uthando.
Namhla sixutha xuthana ngolo thando lwakho
Usithandile, Bakuthanda, nathi sakuthanda.

Maz’ embel’ ubhonxileyo wokondla uhlanga jikelele.
Intloya, mthubi, ngqaka kwanengwebu zicholwe nangosebeleni.
Ubulidini lesizwe, iinkqwithela, iingqele namaqhwa asesiqithini akushiy’ umpuluswa.
Ubungenalo igumbi lekratshi nelocalu – calulo
Bekulawula uxolo nothando kuwe, neentsana zeli lizwe bezikungqina oko.
Sithi enkosi Bawo ngobomi bale ngwevu.

Noxa elele nje imisebenzi yakhe isathetha
Lusapho lwasekhaya mkhululeni aphumle ngoxolo.
AA! Dalibhunga!

Translation:
This poem is a beautiful portrait of our beloved Nelson Rholihlahla Mandela. The poet’s love and respect for this internationally celebrated hero is evident; she describes him as a king, a deliverer, God sent, a cow that feeds the whole nation. The poet prays that Nelson’s soul is at rest after all his sacrifices and his hard work. Her tone is personal and intimate.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (0)
 • Pride (1)
 • Optimism (1)
 • Anger (0)
 • Delight (0)
 • Inspiration (0)
 • Reflection (0)
 • Captivation (0)
 • Peace (1)
 • Amusement (0)
 • Sorrow (0)
 • Vigour (0)
 • Hope (0)
 • Sadness (1)
 • Fear (0)
 • Jubilation (0)

Comments

Your email address will not be published.