Spotlighting Pan-African Poetry

Biography

Ba Itlamme

Enlarge poem

Ba tlamehile hobane ba itlamme
Ba rata ho iketsa thatohatsi tsa tameneng
Mahlo a bona a tshwana le kokwana komporong
Bonyo la bona le ditaba
Meriri ya bona ke mekokotelo
Ba tlamehile hobane ba itlamme

Bophelong ba phelela monyaka
Ba kgaqa matsina a theko e thata
Ba tawa mahala ba sena maseleng
Mollo o tjhesa ya o orileng
Ba hloile hlompo
Ba nena kgalemo
Ba tella bophelo
Ba tlamehile hobane ba itlamme

Ya bolayang ka lerumo
O shwa ka lerumo
Ba qadile ka ho inyatsa ba itellisa ka banna
Ba theko e tlase jwalo ka makwena
Ba hloka boleng jwalo ka dolara ya Zimbabwe
Ba tlamehile hobane ba itlamme

Ba tshwara kopano koung tsa diterata
Ba e eletsana ka manyala
Ba thetsana ka mafela
Ba itlhokela mohau
Ba ikakgela meneng la ditau
Ba tlamehile hobane ba itlamme

Translation
“Baitlamme” means they have committed themselves. This poem touches on the alarming lifestyle where young women date older men for their wealth, without considering the consequences of such actions.

Zabalaza

Featured Poem:

Ba Feng Melamu

Enlarge poem

A o Hee!
Melamu hee!
Ya lla!
Ya lla siwewelele!

Ao hee!
Melamu ee!
Ya lla siwewelele

Ke mohahlaula
Kgale ke phaqola
Ke phulasa diphuleng
Ke hlwa dithaba le maralla
Ke tswapela matswapong
Ke mohahlaula

Ke lewere
Ke ya hwerehanya
Ke hwerehanya banna
Ke sebeletsa haeso jwalo ka selefounu
Ke raha bohlaswa jwalo ka jwala ba mbamba
Ha ke so qale ,
Ebile ha ke so qale

Ke ya phuphura
Ke phuphura sa ntja di phura masapo
Ke nna Tshepe sethuha majwe
Ke jwe le thata la moremaphofu
Ntja tsa qata mehatla
Ya ka hoja di bona phiri

Boramanganga,
Ngwanamohama a jwetswa
O bonwa ka dikgapha O utlwa ka leqeba ho opa
Ba feng melamu!
Ba tloheleng ba lwane

Kajeno ba kopane le pela difalla
Ba tshwere tau ka ditlena e rora
Ba feng melamu!
Ba tloheleng ba lwane!

Ke re ke lethwakgathwakga la melamu
Hlong tsa banna

Translation
“Ba Feng Melamu” means give them battle sticks. Battle sticks are tranditional weapons used by the Sotho people. The poem is about a warrior who is under attack but remains steadfast and shows no evidence of fear. The warrior dares his attackers to come closers with their battle sticks.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (4)
 • Pride (4)
 • Optimism (2)
 • Anger (0)
 • Delight (0)
 • Inspiration (3)
 • Reflection (0)
 • Captivation (0)
 • Peace (0)
 • Amusement (1)
 • Sorrow (0)
 • Vigour (1)
 • Hope (0)
 • Sadness (0)
 • Fear (0)
 • Jubilation (1)

Comments

Your email address will not be published.

Biography

Zabalaza born Dlamini Moqenehelwa Kleindbooi is a poet based in Bethlehem in the Free State, South Africa.  He works at the Department Of Sport, Arts, Culture and Recreation in Free State Province as a Cultural Officer. Zabalaza started performing in 2005, his very first performance was at the MACUFE VODACOM open mic session. Since then he has performed all over the country. His recent performance was in Bloemfontein at Naval Hill at the Madiba Statue Unveiling. He is currently working on his first poetry album titled Bafeng Melamu.

Zabalaza

Biography

Zabalaza born Dlamini Moqenehelwa Kleindbooi is a poet based in Bethlehem in the Free State, South Africa.  He works at the Department Of Sport, Arts, Culture and Recreation in Free State Province as a Cultural Officer. Zabalaza started performing in 2005, his very first performance was at the MACUFE VODACOM open mic session. Since then he has performed all over the country. His recent performance was in Bloemfontein at Naval Hill at the Madiba Statue Unveiling. He is currently working on his first poetry album titled Bafeng Melamu.

Ba Itlamme

Enlarge poem

Ba tlamehile hobane ba itlamme
Ba rata ho iketsa thatohatsi tsa tameneng
Mahlo a bona a tshwana le kokwana komporong
Bonyo la bona le ditaba
Meriri ya bona ke mekokotelo
Ba tlamehile hobane ba itlamme

Bophelong ba phelela monyaka
Ba kgaqa matsina a theko e thata
Ba tawa mahala ba sena maseleng
Mollo o tjhesa ya o orileng
Ba hloile hlompo
Ba nena kgalemo
Ba tella bophelo
Ba tlamehile hobane ba itlamme

Ya bolayang ka lerumo
O shwa ka lerumo
Ba qadile ka ho inyatsa ba itellisa ka banna
Ba theko e tlase jwalo ka makwena
Ba hloka boleng jwalo ka dolara ya Zimbabwe
Ba tlamehile hobane ba itlamme

Ba tshwara kopano koung tsa diterata
Ba e eletsana ka manyala
Ba thetsana ka mafela
Ba itlhokela mohau
Ba ikakgela meneng la ditau
Ba tlamehile hobane ba itlamme

Translation
“Baitlamme” means they have committed themselves. This poem touches on the alarming lifestyle where young women date older men for their wealth, without considering the consequences of such actions.

Featured Poem:

Ba Feng Melamu

Enlarge poem

A o Hee!
Melamu hee!
Ya lla!
Ya lla siwewelele!

Ao hee!
Melamu ee!
Ya lla siwewelele

Ke mohahlaula
Kgale ke phaqola
Ke phulasa diphuleng
Ke hlwa dithaba le maralla
Ke tswapela matswapong
Ke mohahlaula

Ke lewere
Ke ya hwerehanya
Ke hwerehanya banna
Ke sebeletsa haeso jwalo ka selefounu
Ke raha bohlaswa jwalo ka jwala ba mbamba
Ha ke so qale ,
Ebile ha ke so qale

Ke ya phuphura
Ke phuphura sa ntja di phura masapo
Ke nna Tshepe sethuha majwe
Ke jwe le thata la moremaphofu
Ntja tsa qata mehatla
Ya ka hoja di bona phiri

Boramanganga,
Ngwanamohama a jwetswa
O bonwa ka dikgapha O utlwa ka leqeba ho opa
Ba feng melamu!
Ba tloheleng ba lwane

Kajeno ba kopane le pela difalla
Ba tshwere tau ka ditlena e rora
Ba feng melamu!
Ba tloheleng ba lwane!

Ke re ke lethwakgathwakga la melamu
Hlong tsa banna

Translation
“Ba Feng Melamu” means give them battle sticks. Battle sticks are tranditional weapons used by the Sotho people. The poem is about a warrior who is under attack but remains steadfast and shows no evidence of fear. The warrior dares his attackers to come closers with their battle sticks.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (4)
 • Pride (4)
 • Optimism (2)
 • Anger (0)
 • Delight (0)
 • Inspiration (3)
 • Reflection (0)
 • Captivation (0)
 • Peace (0)
 • Amusement (1)
 • Sorrow (0)
 • Vigour (1)
 • Hope (0)
 • Sadness (0)
 • Fear (0)
 • Jubilation (1)

Ba Itlamme

Enlarge poem

Ba tlamehile hobane ba itlamme
Ba rata ho iketsa thatohatsi tsa tameneng
Mahlo a bona a tshwana le kokwana komporong
Bonyo la bona le ditaba
Meriri ya bona ke mekokotelo
Ba tlamehile hobane ba itlamme

Bophelong ba phelela monyaka
Ba kgaqa matsina a theko e thata
Ba tawa mahala ba sena maseleng
Mollo o tjhesa ya o orileng
Ba hloile hlompo
Ba nena kgalemo
Ba tella bophelo
Ba tlamehile hobane ba itlamme

Ya bolayang ka lerumo
O shwa ka lerumo
Ba qadile ka ho inyatsa ba itellisa ka banna
Ba theko e tlase jwalo ka makwena
Ba hloka boleng jwalo ka dolara ya Zimbabwe
Ba tlamehile hobane ba itlamme

Ba tshwara kopano koung tsa diterata
Ba e eletsana ka manyala
Ba thetsana ka mafela
Ba itlhokela mohau
Ba ikakgela meneng la ditau
Ba tlamehile hobane ba itlamme

Translation
“Baitlamme” means they have committed themselves. This poem touches on the alarming lifestyle where young women date older men for their wealth, without considering the consequences of such actions.

Comments

Your email address will not be published.