Spotlighting Pan-African Poetry

Biography

Kierang-kierang

Enlarge poem

Die klein verminkte is vergete
En die ademlose genadegawe stil
In hierdie stilstand silwerskoon oomblik is vergete
Hierdie silwer stilstand

Ademlose Godsgawe stil
In hierdie stil silwerstand
Skitterend in pienk en pers

Vergete die verminkte karkassie
Stil die ademlose gewe van Godsgena’
Die oewer die diefwering die wit kombuiskas

Stil die ademlose gegewe Godsgenade
In hierdie stilstand silwerskoon oomblik vergete
Wat saggies die hare op my voorarm regop stoot

Translation

The small hurtling is forgotten
And the breathless clemency-gift silent
In this standstill sparkling clean moment is forgotten
This sparkling standstill

Breathless Godly gift silent
In this silent sparkling-stand
Glittering in pink and purple

Forgotten the small damaged remains
Silent the breathless gift of Gods compassion
The riverbank the burglar bars the white kitchen cupboard

Silent the breathless Gods mercy
In this standstill sparkling clean moment forgotten
Which gently pushes the hair on my forearm erect

Suné Ashlulita van Rooyen

Featured Poem:

Op my begrafnis moet niemand tjank’ie

Enlarge poem

Mamme en Pappe en Djassie en
Witty en Lanie sammit Connie en Lerrie
Moet amil innie voorste
Middelbank innie kerk sit
(géén huisdiens’ie, asseblief)

Doeminee moenie preek’ie

Ant Fytjie Koeloe moetie
kerkdiens se Woord bring
Ant Sarie Koopman bydie graf
Sy kan tog die ter aard bestelling
so roerend doen

Kompleet of sy die pad na die hemel toe vi ‘n mens oopkap

Innie kerk moet hulle
‘n klomp koortjies sing
“al waai, al waai die wind” en so aan
En afsluit met “Rus my siel”
Da sallie ‘n lykskouing gehou word nie

Amal wat gekom het weet hoe ek lyk

Met die dra tot by die graf
Kan hulle maar al daai
Óú NG gesange sing
Soos “Wees stil en weet” en vir
“sal die kring dan eens weer vol wees”

Maar assie kis sak en amil roosblare gooi

Dan moet Roy en Ninnes se ma,
Born, deur haar stukkende opgvuisde lippe
Vi Amazing Grace sing
Allie verse
Saamin ha kitaar

Amil ka ma saggies snik en wange nou en dan droogtik

Ma níémand moet tjank’ie, ek willie vi my in
My graf lê en skaam
Vir al die onbetaamlike gehyg na asem
En histeriese gegil en
Ongedempte snikke yie bors uitie

Maak vrede

Translations

At my funeral no one must bawl

Momma and Dadda and Jassie and
Witty and Lanie together with Connie and Lerrie
Must all sit in the front

Center-pew in church
(no home-service, please)

The preacher must not preach
Aunt Fytjie Koeloe must
do the church service
Aunt Sarie Koopman at the grave
She can do the burial service
in such a moving way

Completely like she cuts open the road to heaven

In the church they must
sing a lot of choruses
“although, although the wind may blow” and so on
And conclude with “Rest my soul”
There will be no viewing held

Everybody that came knows what I look like

When they carry the coffin to the grave
All those Old Nederdeutch Reformed
hymns may be sang
Like “Be still and know” as well as
“will the circle ever be complete again”

But while the coffin drops and everybody throws rosepetals

Then Roy and Ninnes’ mother,
Born, through her torn beaten lips, must
Sing Amazing Grace
All the verses
With her guitar

Everybody may cry softly and touch away tears

But no one must bawl, I dont want to
Lay ashamed in my grave
Because of all the inappropriate heaves of breaths
And hysterical yelling and
Unconcealed cries out of lungs

Make peace

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (0)
 • Pride (0)
 • Optimism (1)
 • Anger (1)
 • Delight (1)
 • Inspiration (0)
 • Reflection (2)
 • Captivation (0)
 • Peace (1)
 • Amusement (1)
 • Sorrow (0)
 • Vigour (0)
 • Hope (0)
 • Sadness (0)
 • Fear (0)
 • Jubilation (0)

Comments

Your email address will not be published.

Biography

Suné Ashlulita van Rooyen was born in the small town of Brandvlei in the heart of the Northern Cape. In 2010 she started her BA degree in Afrikaans and Nederlands and Psychology at the University of the Western Cape (UWC), which she completed in 2013. Currently she doing her Honours in Afrikaans and Nederlands also at UWC.

Suné aspires to be a teacher with the option of becoming a paediatric psychologist.

Suné Ashlulita van Rooyen

Biography

Suné Ashlulita van Rooyen was born in the small town of Brandvlei in the heart of the Northern Cape. In 2010 she started her BA degree in Afrikaans and Nederlands and Psychology at the University of the Western Cape (UWC), which she completed in 2013. Currently she doing her Honours in Afrikaans and Nederlands also at UWC.

Suné aspires to be a teacher with the option of becoming a paediatric psychologist.

Kierang-kierang

Enlarge poem

Die klein verminkte is vergete
En die ademlose genadegawe stil
In hierdie stilstand silwerskoon oomblik is vergete
Hierdie silwer stilstand

Ademlose Godsgawe stil
In hierdie stil silwerstand
Skitterend in pienk en pers

Vergete die verminkte karkassie
Stil die ademlose gewe van Godsgena’
Die oewer die diefwering die wit kombuiskas

Stil die ademlose gegewe Godsgenade
In hierdie stilstand silwerskoon oomblik vergete
Wat saggies die hare op my voorarm regop stoot

Translation

The small hurtling is forgotten
And the breathless clemency-gift silent
In this standstill sparkling clean moment is forgotten
This sparkling standstill

Breathless Godly gift silent
In this silent sparkling-stand
Glittering in pink and purple

Forgotten the small damaged remains
Silent the breathless gift of Gods compassion
The riverbank the burglar bars the white kitchen cupboard

Silent the breathless Gods mercy
In this standstill sparkling clean moment forgotten
Which gently pushes the hair on my forearm erect

Featured Poem:

Op my begrafnis moet niemand tjank’ie

Enlarge poem

Mamme en Pappe en Djassie en
Witty en Lanie sammit Connie en Lerrie
Moet amil innie voorste
Middelbank innie kerk sit
(géén huisdiens’ie, asseblief)

Doeminee moenie preek’ie

Ant Fytjie Koeloe moetie
kerkdiens se Woord bring
Ant Sarie Koopman bydie graf
Sy kan tog die ter aard bestelling
so roerend doen

Kompleet of sy die pad na die hemel toe vi ‘n mens oopkap

Innie kerk moet hulle
‘n klomp koortjies sing
“al waai, al waai die wind” en so aan
En afsluit met “Rus my siel”
Da sallie ‘n lykskouing gehou word nie

Amal wat gekom het weet hoe ek lyk

Met die dra tot by die graf
Kan hulle maar al daai
Óú NG gesange sing
Soos “Wees stil en weet” en vir
“sal die kring dan eens weer vol wees”

Maar assie kis sak en amil roosblare gooi

Dan moet Roy en Ninnes se ma,
Born, deur haar stukkende opgvuisde lippe
Vi Amazing Grace sing
Allie verse
Saamin ha kitaar

Amil ka ma saggies snik en wange nou en dan droogtik

Ma níémand moet tjank’ie, ek willie vi my in
My graf lê en skaam
Vir al die onbetaamlike gehyg na asem
En histeriese gegil en
Ongedempte snikke yie bors uitie

Maak vrede

Translations

At my funeral no one must bawl

Momma and Dadda and Jassie and
Witty and Lanie together with Connie and Lerrie
Must all sit in the front

Center-pew in church
(no home-service, please)

The preacher must not preach
Aunt Fytjie Koeloe must
do the church service
Aunt Sarie Koopman at the grave
She can do the burial service
in such a moving way

Completely like she cuts open the road to heaven

In the church they must
sing a lot of choruses
“although, although the wind may blow” and so on
And conclude with “Rest my soul”
There will be no viewing held

Everybody that came knows what I look like

When they carry the coffin to the grave
All those Old Nederdeutch Reformed
hymns may be sang
Like “Be still and know” as well as
“will the circle ever be complete again”

But while the coffin drops and everybody throws rosepetals

Then Roy and Ninnes’ mother,
Born, through her torn beaten lips, must
Sing Amazing Grace
All the verses
With her guitar

Everybody may cry softly and touch away tears

But no one must bawl, I dont want to
Lay ashamed in my grave
Because of all the inappropriate heaves of breaths
And hysterical yelling and
Unconcealed cries out of lungs

Make peace

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (0)
 • Pride (0)
 • Optimism (1)
 • Anger (1)
 • Delight (1)
 • Inspiration (0)
 • Reflection (2)
 • Captivation (0)
 • Peace (1)
 • Amusement (1)
 • Sorrow (0)
 • Vigour (0)
 • Hope (0)
 • Sadness (0)
 • Fear (0)
 • Jubilation (0)

Kierang-kierang

Enlarge poem

Die klein verminkte is vergete
En die ademlose genadegawe stil
In hierdie stilstand silwerskoon oomblik is vergete
Hierdie silwer stilstand

Ademlose Godsgawe stil
In hierdie stil silwerstand
Skitterend in pienk en pers

Vergete die verminkte karkassie
Stil die ademlose gewe van Godsgena’
Die oewer die diefwering die wit kombuiskas

Stil die ademlose gegewe Godsgenade
In hierdie stilstand silwerskoon oomblik vergete
Wat saggies die hare op my voorarm regop stoot

Translation

The small hurtling is forgotten
And the breathless clemency-gift silent
In this standstill sparkling clean moment is forgotten
This sparkling standstill

Breathless Godly gift silent
In this silent sparkling-stand
Glittering in pink and purple

Forgotten the small damaged remains
Silent the breathless gift of Gods compassion
The riverbank the burglar bars the white kitchen cupboard

Silent the breathless Gods mercy
In this standstill sparkling clean moment forgotten
Which gently pushes the hair on my forearm erect

Comments

Your email address will not be published.