Spotlighting Pan-African Poetry

Biography

Pamhararano

Enlarge poem

Pamhararano

Kana vose vanondiomberera vese ava, vanyarara
vave kuda kunzwa zvimwe zvinemusoro
ndichataurei?

Kana detembo rino rafumura-fumura, fumura-fumura
ndave gamba rokunongedza zvitadzo zvevamwe ndichisiya zvangu
ndichaenda kupi?

Kana detemo rino rafadza shamwari
richigumbura ivhu rine rukuvhute rwangu
ndichawanei?

Kana ndave gamba revatorwa
asi ndiri chitopota kuhama dzangu
zvinorevei?

Kana nyika dzose-dzose zvadzo pasi pano
dzave nyika dzanguwo
ndichanzi ndini aniko?

Kana detembo rino rapera
ndave ndega zvangu iwe-e, sepakutanga
ndichaita sei?

Translation

When all these people who clap hands for me
Are finally silent and waiting for more nuggets
What else will I say?

When this poem unfairly attacks everybody
Except myself
What will I do next?

If this poem excites my friends
But blasting my promised land
What will be my real benefit?

When I become a hero amongst foreigners
And a scoundrel amongst my people
Is that worth the while?

When all lands of the world
Are now my lands
Who exactly should I say I am?

When this poem ends
And I am alone as in the beginning
What will I do?

Memory Chirere

Featured Poem:

Dzvutu Dzvutu

Enlarge poem

Dai zvandaikuunzira tii zviya
Uchiti dzudzvutu
Chihapuroni changu chichitsvaira pasi
Ndichinge chinhu chisina zita, a madman chasing everything
Dai pari ipo pawakagaya manje.
Ipo paye
Uchiti dzvutu-dzvutu
Dai wakatogaya manje.
Uchiti dzvutu-dzvutu
Dai pari ipo pawakaona
kuti kugarotambarara
vamwe vakapfunya
vachishaya pokutambira katambarare
ndiyo disaster manje.
Asi wakaramba Uchiti: dzvutudzvutu
Uchindiringa neziso above the cup
As if your father rules the world
Uchiti dzvutudzvutu
Ungadayi wakagaya kuti:
Aka: karize kandiri kusungira mutrousers
Asi kachizondikumurisa trousers panaambuya
Kuita pants down.
Ambuya voti yowee-e! Yowee-e!
Vachipinda pasi petable, yowe-ee!
Kunge vasingazivive the same old story!
Uchiti dzvutu-dzvutu zviye
dai wakagaya manje
paida a deep seated reflection
your mind should have gone too and fro
kuti iyeyu auya netii
yandiri kuti dzvutu-dzvutu
ndomupeiwo kuti ini ndirambe
ndichiti dzvutu-dzvutu.

Translation

All along when I brought you your cup of tea
And as you sipped loudly
And I stood there
with my waiter’s apron dangling
And my old boots facing skywards
And I looked like some item with no name
That is when you should have reflected
Just then
As you sipped your tea loudly
You should have reflected
And seen that
To continue frolicking all over
All by yourself
When others are homeless and in dire need
Was the one fatal error that foretold the real disaster
But you continued sipping your tea loudly
Eying me from above the cup
As if your father ruled the world.
Sipping your tea loudly like that
That is when you should have reflected and known that
This error would undress and embarrass you one day
And all the respectable guests would duck
under the tables in shame and remorse.
Sipping your tea loudly like that
You should have reflected
A deep seated reflection
Your mind should have gone to and fro
And wonder what me, the tea boy
Really needed in this life
So that you have all the peace in the world
To continue sipping your tea loudly like.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (2)
 • Pride (2)
 • Optimism (1)
 • Anger (0)
 • Delight (1)
 • Inspiration (2)
 • Reflection (1)
 • Captivation (1)
 • Peace (0)
 • Amusement (1)
 • Sorrow (0)
 • Vigour (1)
 • Hope (1)
 • Sadness (1)
 • Fear (1)
 • Jubilation (0)

Comments

Your email address will not be published.

Biography

Memory Chirere has been writing poetry since his boyhood in the Zimbabwean countryside.  His poems were first published in Tipeiwo Dariro (1994). He has also published three short story books in English and Shona. His short-short stories estimate the delicate midway between prose and poetry. He has read his poems at festivals and conferences in Zimbabwe, Botswana, Namibia, South Africa, Malawi and Germany. He lives in Harare where he teaches Creative Writing at the University of Zimbabwe.

Memory Chirere

Biography

Memory Chirere has been writing poetry since his boyhood in the Zimbabwean countryside.  His poems were first published in Tipeiwo Dariro (1994). He has also published three short story books in English and Shona. His short-short stories estimate the delicate midway between prose and poetry. He has read his poems at festivals and conferences in Zimbabwe, Botswana, Namibia, South Africa, Malawi and Germany. He lives in Harare where he teaches Creative Writing at the University of Zimbabwe.

Pamhararano

Enlarge poem

Pamhararano

Kana vose vanondiomberera vese ava, vanyarara
vave kuda kunzwa zvimwe zvinemusoro
ndichataurei?

Kana detembo rino rafumura-fumura, fumura-fumura
ndave gamba rokunongedza zvitadzo zvevamwe ndichisiya zvangu
ndichaenda kupi?

Kana detemo rino rafadza shamwari
richigumbura ivhu rine rukuvhute rwangu
ndichawanei?

Kana ndave gamba revatorwa
asi ndiri chitopota kuhama dzangu
zvinorevei?

Kana nyika dzose-dzose zvadzo pasi pano
dzave nyika dzanguwo
ndichanzi ndini aniko?

Kana detembo rino rapera
ndave ndega zvangu iwe-e, sepakutanga
ndichaita sei?

Translation

When all these people who clap hands for me
Are finally silent and waiting for more nuggets
What else will I say?

When this poem unfairly attacks everybody
Except myself
What will I do next?

If this poem excites my friends
But blasting my promised land
What will be my real benefit?

When I become a hero amongst foreigners
And a scoundrel amongst my people
Is that worth the while?

When all lands of the world
Are now my lands
Who exactly should I say I am?

When this poem ends
And I am alone as in the beginning
What will I do?

Featured Poem:

Dzvutu Dzvutu

Enlarge poem

Dai zvandaikuunzira tii zviya
Uchiti dzudzvutu
Chihapuroni changu chichitsvaira pasi
Ndichinge chinhu chisina zita, a madman chasing everything
Dai pari ipo pawakagaya manje.
Ipo paye
Uchiti dzvutu-dzvutu
Dai wakatogaya manje.
Uchiti dzvutu-dzvutu
Dai pari ipo pawakaona
kuti kugarotambarara
vamwe vakapfunya
vachishaya pokutambira katambarare
ndiyo disaster manje.
Asi wakaramba Uchiti: dzvutudzvutu
Uchindiringa neziso above the cup
As if your father rules the world
Uchiti dzvutudzvutu
Ungadayi wakagaya kuti:
Aka: karize kandiri kusungira mutrousers
Asi kachizondikumurisa trousers panaambuya
Kuita pants down.
Ambuya voti yowee-e! Yowee-e!
Vachipinda pasi petable, yowe-ee!
Kunge vasingazivive the same old story!
Uchiti dzvutu-dzvutu zviye
dai wakagaya manje
paida a deep seated reflection
your mind should have gone too and fro
kuti iyeyu auya netii
yandiri kuti dzvutu-dzvutu
ndomupeiwo kuti ini ndirambe
ndichiti dzvutu-dzvutu.

Translation

All along when I brought you your cup of tea
And as you sipped loudly
And I stood there
with my waiter’s apron dangling
And my old boots facing skywards
And I looked like some item with no name
That is when you should have reflected
Just then
As you sipped your tea loudly
You should have reflected
And seen that
To continue frolicking all over
All by yourself
When others are homeless and in dire need
Was the one fatal error that foretold the real disaster
But you continued sipping your tea loudly
Eying me from above the cup
As if your father ruled the world.
Sipping your tea loudly like that
That is when you should have reflected and known that
This error would undress and embarrass you one day
And all the respectable guests would duck
under the tables in shame and remorse.
Sipping your tea loudly like that
You should have reflected
A deep seated reflection
Your mind should have gone to and fro
And wonder what me, the tea boy
Really needed in this life
So that you have all the peace in the world
To continue sipping your tea loudly like.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (2)
 • Pride (2)
 • Optimism (1)
 • Anger (0)
 • Delight (1)
 • Inspiration (2)
 • Reflection (1)
 • Captivation (1)
 • Peace (0)
 • Amusement (1)
 • Sorrow (0)
 • Vigour (1)
 • Hope (1)
 • Sadness (1)
 • Fear (1)
 • Jubilation (0)

Pamhararano

Enlarge poem

Pamhararano

Kana vose vanondiomberera vese ava, vanyarara
vave kuda kunzwa zvimwe zvinemusoro
ndichataurei?

Kana detembo rino rafumura-fumura, fumura-fumura
ndave gamba rokunongedza zvitadzo zvevamwe ndichisiya zvangu
ndichaenda kupi?

Kana detemo rino rafadza shamwari
richigumbura ivhu rine rukuvhute rwangu
ndichawanei?

Kana ndave gamba revatorwa
asi ndiri chitopota kuhama dzangu
zvinorevei?

Kana nyika dzose-dzose zvadzo pasi pano
dzave nyika dzanguwo
ndichanzi ndini aniko?

Kana detembo rino rapera
ndave ndega zvangu iwe-e, sepakutanga
ndichaita sei?

Translation

When all these people who clap hands for me
Are finally silent and waiting for more nuggets
What else will I say?

When this poem unfairly attacks everybody
Except myself
What will I do next?

If this poem excites my friends
But blasting my promised land
What will be my real benefit?

When I become a hero amongst foreigners
And a scoundrel amongst my people
Is that worth the while?

When all lands of the world
Are now my lands
Who exactly should I say I am?

When this poem ends
And I am alone as in the beginning
What will I do?

Comments

Your email address will not be published.