Spotlighting Pan-African Poetry

Biography

Ema mosadi

Enlarge poem

Ema ka maoto mosadi
Ema ka maoto mmagosetshaba
Wena leragatheto la mmapaale
Wena o tsenego madibeng
E le gona go atisa lefase.

Ke ra wena o tlisitsego dikgosi le dikgowa lefaseng
ke ra wena o tswetsego dingaka le dinganga tsa lefase
Ema o bontshe bogale le bokgoni bja gago
Ema o tsware thipa ka bogaleng sebatagadi.

Ke kgale o nabile maoto o hloka molomo
Ke kgole moo o tswago le bohloko bja go lewa mabogo
O dutse o bitswa tshwene eupsa o le tshwenegadi
O duletseng ka setu o kokonelwa?
Dikgoro di butswe mohla’mohlolo go la Bejing.

Ema mosadi, bontsha gore mabogo a lewa ka ge ele ke matsaka
Ema mosadi, sego sa lefase se se tlo psha meetse
Wena setswerere sa go botsefatsa lefase ka bokgwari bja gago
Ee, e pepeneneng, se ikgatele Mosadi!
Makoko a pholo ke ge e bona wena tshatsana.
Ba soleleng tse di tswago pitseng tse kgolo,
Tseo di loisitswego ka bothakga
Ke mabogo a lena dikgwari.
Ema nako e ile! Ema o se salele mosadi!

Translation
Ema mosadi when translated means stand up woman. This is an empowerment poem for all women to remember their worth, strength and power – to remember that they are the bearers of nations. The poet says, “Ema o tsware thipa ka bogaleng” which means, “stand up and hold the blade of a knife”. The poet dares women to be bolder and fearless. She demands that women should not tire but they should keep pushing boundaries and changing trajectories.

Makosha Valencia Dimo

Featured Poem:

Thobela

Enlarge poem

Ke tamisha lena magoshi a lebowa
Batho ba go ja bogobe esego nako
Ke re Thobela Maaparankwe
Ke busha ke tsena ka difokeng
Ka gare ga batho ba botse
Batho ba gotswa bokgalaka
Ka boikokobetso ke re Thobela.

Ke Bakone ba ntshi dikgolo
Bakone bina tlhantlhagane
bana ba thaba ya Mogoshi
Bakone baila nonyane e podudu
Matlala sekgoba dinaga tsabo makgolo’ a’ gwe Mokone.

Ke tamisha lena magoshi a lebowa
Batho ba go ja bogobe esego nako
Ke re Thobela Maaparankwe
Ke busha ke tsena ka difokeng Maroteng
Bo Fetakgomo o sware motho
Ka gare ga thaba Mosega, ka Leolo
Batho ba hlogo tse thata, tlogolo tsa Thulare
Ka boikokobetso ke re Thobela.

Ke Bakgatla ba dithebe.
Ba boa Mohlake, Mohlaka Marole
Mohlopi wa Mmasebutla sa Dimo Seolomathebo
Bare Nna re bowa phooko le phookwane
Mabjemaramaga mabje magolo ka mabedi e kago mae a tshilwane
Re Bahlako ba Raphogole ‘a Ngwato.
Rena re Marota ‘a Mahwibidu, digolokwane tsa Tsate,
dibolaya di ipolaela, boba tsa Mohlaka

Ke tamisha lena magoshi a lebowa
Batho ba go ja bogobe esego nako
Ke re Thobela Maaparankwe
Ke busha ke tsena ka difokeng gabo roto
Ka gare ga maganagobushwa thabeng e tala
Batho ba go gana phuti ba ana tshwene
ka boikokobetso ke re Thobela.

Ke batho bago tshela Limpopo la mehlape ya dikwena
Bahurutse ba go gana puso ya mmadibekwane
Batho babo kgoshi Malete rrago Mmatsela
Nnete ba bile maboho a Bahurutse
Bahananwa ba Mmatshwene’a lebule

Ke tamisha lena magoshi a lebowa
Batho ba go ja bogobe esego nako
Ke re Thobela Maaparankwe
Ke busha ke tsena ka difikeng ga Modjadji
Ka gare ga maragatheto
Dikgading tsa nkgo tsa meetse
Ka boikokobetso ke re Thobela.

Ke Marenagadi a pula tsa medupi
Batho babo Mmakobo kgadi ya Africa
Gabo Mmapula ngwana balodzwi
Batho bago swara maru ka diatla
Re re puula!!

A re ngwathelaneng hlogwana ya tsie
Re bakgalaka go tswa bokgalaka
Ma ila phoofolo tsohle
Ke leboga go adingwa ditsebe

Moshate!!

Translation
This poet is proudly South African, proudly Pedi. BaPedi are a people that reside in the South African province of Limpopo. “Thobela” means “greetings” and the poem is filled with lovely greetings and praises for the poet’s people – the chiefs of the North, the beautiful ones. “Batho bago swara maru ka diatla, re re pula – in this line the poet describes BaPedi as people who can reach out and touch the clouds. This is a pride-filled poem, a celebration of heritage.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (12)
 • Pride (35)
 • Optimism (5)
 • Anger (5)
 • Delight (5)
 • Inspiration (14)
 • Reflection (4)
 • Captivation (3)
 • Peace (9)
 • Amusement (5)
 • Sorrow (10)
 • Vigour (2)
 • Hope (12)
 • Sadness (2)
 • Fear (1)
 • Jubilation (1)

Comments

Your email address will not be published.

Biography

Born and breed in the South African province of Limpopo, Mmakosha is a multi-talented artist who practices various art forms including singing, acting, and writing and reciting poetry. She has performed across numerous stages around the country. She is also the admin officer for The Polokwane-based, Timbila Poetry Project, alongside renowned South African poet Vonani Bila.

Makosha Valencia Dimo

Biography

Born and breed in the South African province of Limpopo, Mmakosha is a multi-talented artist who practices various art forms including singing, acting, and writing and reciting poetry. She has performed across numerous stages around the country. She is also the admin officer for The Polokwane-based, Timbila Poetry Project, alongside renowned South African poet Vonani Bila.

Ema mosadi

Enlarge poem

Ema ka maoto mosadi
Ema ka maoto mmagosetshaba
Wena leragatheto la mmapaale
Wena o tsenego madibeng
E le gona go atisa lefase.

Ke ra wena o tlisitsego dikgosi le dikgowa lefaseng
ke ra wena o tswetsego dingaka le dinganga tsa lefase
Ema o bontshe bogale le bokgoni bja gago
Ema o tsware thipa ka bogaleng sebatagadi.

Ke kgale o nabile maoto o hloka molomo
Ke kgole moo o tswago le bohloko bja go lewa mabogo
O dutse o bitswa tshwene eupsa o le tshwenegadi
O duletseng ka setu o kokonelwa?
Dikgoro di butswe mohla’mohlolo go la Bejing.

Ema mosadi, bontsha gore mabogo a lewa ka ge ele ke matsaka
Ema mosadi, sego sa lefase se se tlo psha meetse
Wena setswerere sa go botsefatsa lefase ka bokgwari bja gago
Ee, e pepeneneng, se ikgatele Mosadi!
Makoko a pholo ke ge e bona wena tshatsana.
Ba soleleng tse di tswago pitseng tse kgolo,
Tseo di loisitswego ka bothakga
Ke mabogo a lena dikgwari.
Ema nako e ile! Ema o se salele mosadi!

Translation
Ema mosadi when translated means stand up woman. This is an empowerment poem for all women to remember their worth, strength and power – to remember that they are the bearers of nations. The poet says, “Ema o tsware thipa ka bogaleng” which means, “stand up and hold the blade of a knife”. The poet dares women to be bolder and fearless. She demands that women should not tire but they should keep pushing boundaries and changing trajectories.

Featured Poem:

Thobela

Enlarge poem

Ke tamisha lena magoshi a lebowa
Batho ba go ja bogobe esego nako
Ke re Thobela Maaparankwe
Ke busha ke tsena ka difokeng
Ka gare ga batho ba botse
Batho ba gotswa bokgalaka
Ka boikokobetso ke re Thobela.

Ke Bakone ba ntshi dikgolo
Bakone bina tlhantlhagane
bana ba thaba ya Mogoshi
Bakone baila nonyane e podudu
Matlala sekgoba dinaga tsabo makgolo’ a’ gwe Mokone.

Ke tamisha lena magoshi a lebowa
Batho ba go ja bogobe esego nako
Ke re Thobela Maaparankwe
Ke busha ke tsena ka difokeng Maroteng
Bo Fetakgomo o sware motho
Ka gare ga thaba Mosega, ka Leolo
Batho ba hlogo tse thata, tlogolo tsa Thulare
Ka boikokobetso ke re Thobela.

Ke Bakgatla ba dithebe.
Ba boa Mohlake, Mohlaka Marole
Mohlopi wa Mmasebutla sa Dimo Seolomathebo
Bare Nna re bowa phooko le phookwane
Mabjemaramaga mabje magolo ka mabedi e kago mae a tshilwane
Re Bahlako ba Raphogole ‘a Ngwato.
Rena re Marota ‘a Mahwibidu, digolokwane tsa Tsate,
dibolaya di ipolaela, boba tsa Mohlaka

Ke tamisha lena magoshi a lebowa
Batho ba go ja bogobe esego nako
Ke re Thobela Maaparankwe
Ke busha ke tsena ka difokeng gabo roto
Ka gare ga maganagobushwa thabeng e tala
Batho ba go gana phuti ba ana tshwene
ka boikokobetso ke re Thobela.

Ke batho bago tshela Limpopo la mehlape ya dikwena
Bahurutse ba go gana puso ya mmadibekwane
Batho babo kgoshi Malete rrago Mmatsela
Nnete ba bile maboho a Bahurutse
Bahananwa ba Mmatshwene’a lebule

Ke tamisha lena magoshi a lebowa
Batho ba go ja bogobe esego nako
Ke re Thobela Maaparankwe
Ke busha ke tsena ka difikeng ga Modjadji
Ka gare ga maragatheto
Dikgading tsa nkgo tsa meetse
Ka boikokobetso ke re Thobela.

Ke Marenagadi a pula tsa medupi
Batho babo Mmakobo kgadi ya Africa
Gabo Mmapula ngwana balodzwi
Batho bago swara maru ka diatla
Re re puula!!

A re ngwathelaneng hlogwana ya tsie
Re bakgalaka go tswa bokgalaka
Ma ila phoofolo tsohle
Ke leboga go adingwa ditsebe

Moshate!!

Translation
This poet is proudly South African, proudly Pedi. BaPedi are a people that reside in the South African province of Limpopo. “Thobela” means “greetings” and the poem is filled with lovely greetings and praises for the poet’s people – the chiefs of the North, the beautiful ones. “Batho bago swara maru ka diatla, re re pula – in this line the poet describes BaPedi as people who can reach out and touch the clouds. This is a pride-filled poem, a celebration of heritage.

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (12)
 • Pride (35)
 • Optimism (5)
 • Anger (5)
 • Delight (5)
 • Inspiration (14)
 • Reflection (4)
 • Captivation (3)
 • Peace (9)
 • Amusement (5)
 • Sorrow (10)
 • Vigour (2)
 • Hope (12)
 • Sadness (2)
 • Fear (1)
 • Jubilation (1)

Ema mosadi

Enlarge poem

Ema ka maoto mosadi
Ema ka maoto mmagosetshaba
Wena leragatheto la mmapaale
Wena o tsenego madibeng
E le gona go atisa lefase.

Ke ra wena o tlisitsego dikgosi le dikgowa lefaseng
ke ra wena o tswetsego dingaka le dinganga tsa lefase
Ema o bontshe bogale le bokgoni bja gago
Ema o tsware thipa ka bogaleng sebatagadi.

Ke kgale o nabile maoto o hloka molomo
Ke kgole moo o tswago le bohloko bja go lewa mabogo
O dutse o bitswa tshwene eupsa o le tshwenegadi
O duletseng ka setu o kokonelwa?
Dikgoro di butswe mohla’mohlolo go la Bejing.

Ema mosadi, bontsha gore mabogo a lewa ka ge ele ke matsaka
Ema mosadi, sego sa lefase se se tlo psha meetse
Wena setswerere sa go botsefatsa lefase ka bokgwari bja gago
Ee, e pepeneneng, se ikgatele Mosadi!
Makoko a pholo ke ge e bona wena tshatsana.
Ba soleleng tse di tswago pitseng tse kgolo,
Tseo di loisitswego ka bothakga
Ke mabogo a lena dikgwari.
Ema nako e ile! Ema o se salele mosadi!

Translation
Ema mosadi when translated means stand up woman. This is an empowerment poem for all women to remember their worth, strength and power – to remember that they are the bearers of nations. The poet says, “Ema o tsware thipa ka bogaleng” which means, “stand up and hold the blade of a knife”. The poet dares women to be bolder and fearless. She demands that women should not tire but they should keep pushing boundaries and changing trajectories.

Comments

Your email address will not be published.