Spotlighting Pan-African Poetry

Biography

Another Brown Bag

Enlarge poem

She carries her brown bag,

Stylish designs look a like mag,

She carries it with such character,

Wonder if she is an actor?

A movie star in life’s created scenes,

A model on every day life ramp,

Streets so long and filled with events

In a day time a black rose

The star of the night

Let her go, it’s her show

The lady in shining gold shoes

Ms. Selector on the desk is mixing for you

Dance the floor off sister

This stage is ready for you

Flaunt your brownness while you at it.

The beauty that resonates your ancestry

Locked in your soul,

Take your time in opening your brown bag

For only you know what your heart carries.

JahRose

Featured Poem:

Mmabasootho

Enlarge poem

E kare ke a bona mohlang hoo, mohla monene
Mekgabo ea ba sootho o e pepesitse
Thethana theka le e dutse
Matswele seka dithaba a eme pepeneneng
Mmae shweshwe ka se shweshwe a se tenne
mebala e metle ha kalo,seana marena yona kobo ea bohadi

Moseme a o lohe, fielo a le thathe a rwetse wona modianyewe
a i mametse pela mehaladitwe, palesa tsa naheng
Nkgo di kge bana metsi
Kgobe di bele mollong, dibeso, ho tuka disu
Metlhotlho meroko e e tlhotlhe, holokisetwa tsatsi le le holo

E re le fihle, kgomo di hlajwe
Banna ba howe mangae
Dithoko le dithotokiso e be pina tsa letesatsi
Mekorotlo ba penye ka motlotlo
Thabo e be lemeng la ntate
A ipudukanye fatshe seka sea la maoba le maobeng

Medidietsane ba e hlabe, papabala tsa Malome le Rakgadi
E re Ngono a totoba hotswa rontaboleng
Ka mokgorong ho hlahella lebaleng
A fihlele ho senyehile, ho dubakane rwelwe e le la di pere mejahong
E le menyanyakwe le mekgibo, Ditolobonya
Bana ba bapala diketo

A se otle seboko mmangwane a feleheditswe ke Ngono oa tsona
Ditloholo le ditloholwana, a boka ba pele baseng ba fetile
Le ho leboha tlatla matjholo, mohlodi oa mahodimo le mafatshe
Hoba kajeno le fihle tsatsi le o Mosootho
A ikgopolang, ebile a kgaba ka boikgantsho ba se o a leng sona

Monko wa moroko o tlale ka robeng sa di kgoho
Dinonyana tsa se salle morao, ho latele maebana
Tshweokoto, mabele, dipabi, le dikgobe
Meroho le mafi di a parele tlala, bofuma botswe ka makgoro

Hlompho e be dijo tsa moya
Lerato le bele pelong tsa bohle
Botho e be mantletsentletse
Hela ngwana mobu kajeno o entse taba
Mehlaphe ya ntate e ka e kasakeng
O bile modisa oa nnete, hoba setso, bonono le botjhaba
Re tla ithuta hotswa ho wena Mmabasootho

Translation

MmaBasootho is mother of the brown ones, children of the soil.
Sootho means brown, this piece embrace that brownness.

Reminiscing on Sesootho culture and traditions of the Sotho people
She’s the one preserving, teaching the community and the young ones
Preaching love, happiness and humanity

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (8)
 • Pride (8)
 • Optimism (0)
 • Anger (4)
 • Delight (0)
 • Inspiration (12)
 • Reflection (5)
 • Captivation (3)
 • Peace (4)
 • Amusement (1)
 • Sorrow (0)
 • Vigour (4)
 • Hope (10)
 • Sadness (7)
 • Fear (1)
 • Jubilation (3)

Comments

Your email address will not be published.

Biography

JahRose is a poet, mentor, performer, an author, social entrepreneur and art activist. JahRose Productions is an umbrella where all these come together. She self published and launched her debut poetry compilation book: Rooted from the heart in 2010. She recently published Free State of Mind Anthology, with an audio book and a DVD. Free State of Mind Anthology has subsequently been turned into a documentary.

JahRose

Biography

JahRose is a poet, mentor, performer, an author, social entrepreneur and art activist. JahRose Productions is an umbrella where all these come together. She self published and launched her debut poetry compilation book: Rooted from the heart in 2010. She recently published Free State of Mind Anthology, with an audio book and a DVD. Free State of Mind Anthology has subsequently been turned into a documentary.

Another Brown Bag

Enlarge poem

She carries her brown bag,

Stylish designs look a like mag,

She carries it with such character,

Wonder if she is an actor?

A movie star in life’s created scenes,

A model on every day life ramp,

Streets so long and filled with events

In a day time a black rose

The star of the night

Let her go, it’s her show

The lady in shining gold shoes

Ms. Selector on the desk is mixing for you

Dance the floor off sister

This stage is ready for you

Flaunt your brownness while you at it.

The beauty that resonates your ancestry

Locked in your soul,

Take your time in opening your brown bag

For only you know what your heart carries.

Featured Poem:

Mmabasootho

Enlarge poem

E kare ke a bona mohlang hoo, mohla monene
Mekgabo ea ba sootho o e pepesitse
Thethana theka le e dutse
Matswele seka dithaba a eme pepeneneng
Mmae shweshwe ka se shweshwe a se tenne
mebala e metle ha kalo,seana marena yona kobo ea bohadi

Moseme a o lohe, fielo a le thathe a rwetse wona modianyewe
a i mametse pela mehaladitwe, palesa tsa naheng
Nkgo di kge bana metsi
Kgobe di bele mollong, dibeso, ho tuka disu
Metlhotlho meroko e e tlhotlhe, holokisetwa tsatsi le le holo

E re le fihle, kgomo di hlajwe
Banna ba howe mangae
Dithoko le dithotokiso e be pina tsa letesatsi
Mekorotlo ba penye ka motlotlo
Thabo e be lemeng la ntate
A ipudukanye fatshe seka sea la maoba le maobeng

Medidietsane ba e hlabe, papabala tsa Malome le Rakgadi
E re Ngono a totoba hotswa rontaboleng
Ka mokgorong ho hlahella lebaleng
A fihlele ho senyehile, ho dubakane rwelwe e le la di pere mejahong
E le menyanyakwe le mekgibo, Ditolobonya
Bana ba bapala diketo

A se otle seboko mmangwane a feleheditswe ke Ngono oa tsona
Ditloholo le ditloholwana, a boka ba pele baseng ba fetile
Le ho leboha tlatla matjholo, mohlodi oa mahodimo le mafatshe
Hoba kajeno le fihle tsatsi le o Mosootho
A ikgopolang, ebile a kgaba ka boikgantsho ba se o a leng sona

Monko wa moroko o tlale ka robeng sa di kgoho
Dinonyana tsa se salle morao, ho latele maebana
Tshweokoto, mabele, dipabi, le dikgobe
Meroho le mafi di a parele tlala, bofuma botswe ka makgoro

Hlompho e be dijo tsa moya
Lerato le bele pelong tsa bohle
Botho e be mantletsentletse
Hela ngwana mobu kajeno o entse taba
Mehlaphe ya ntate e ka e kasakeng
O bile modisa oa nnete, hoba setso, bonono le botjhaba
Re tla ithuta hotswa ho wena Mmabasootho

Translation

MmaBasootho is mother of the brown ones, children of the soil.
Sootho means brown, this piece embrace that brownness.

Reminiscing on Sesootho culture and traditions of the Sotho people
She’s the one preserving, teaching the community and the young ones
Preaching love, happiness and humanity

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (8)
 • Pride (8)
 • Optimism (0)
 • Anger (4)
 • Delight (0)
 • Inspiration (12)
 • Reflection (5)
 • Captivation (3)
 • Peace (4)
 • Amusement (1)
 • Sorrow (0)
 • Vigour (4)
 • Hope (10)
 • Sadness (7)
 • Fear (1)
 • Jubilation (3)

Another Brown Bag

Enlarge poem

She carries her brown bag,

Stylish designs look a like mag,

She carries it with such character,

Wonder if she is an actor?

A movie star in life’s created scenes,

A model on every day life ramp,

Streets so long and filled with events

In a day time a black rose

The star of the night

Let her go, it’s her show

The lady in shining gold shoes

Ms. Selector on the desk is mixing for you

Dance the floor off sister

This stage is ready for you

Flaunt your brownness while you at it.

The beauty that resonates your ancestry

Locked in your soul,

Take your time in opening your brown bag

For only you know what your heart carries.

Comments

Your email address will not be published.