Spotlighting Pan-African Poetry

Biography

Bomme Nkgekge

Enlarge poem

Bomme Nkgekge
Bana ba mobu wa Afrika
Ba tsikinya Matheka, ba nyenya Menyeyo
Ba ikotla difuba
Ba Qoqa le dikgekgehadi
Barobile monakedi
diSalonung, societing, stokveleng
ba shwashwatha , modumo ole moholo
e ka ba goroelana

Mosadi popelo
O bohale, o ikokobeditse, o tibile
Pelo ya hae e metsi
moya wa hae o lla meokgo
Ho tswa ka ntle ho ya hare botebong
O nesa dikeledi Tse fafatsang
Diphalla marameng ho ya mosamong wa hae
Dikolo tse mosamong wa hae wa o majaba jaba
Dikopantsha metso ya bophelo ba hae
Jwalo ka senatla se mameletseng tumelong

Bo mofumahadi
Bahlokomedi ba bongwaneno
Ba kgomarelana jwalo ka dinotshi Manyepeng
Ba nka maemo a bona,dishweswe, dif aha , modiyanyeo
Ba dilahlela ka tokeng
Bo mmisisi, sista Boss
ho tla boemong ba each other
jwalo ka eo a fepilweng tsweleng le leleng
ba buisana ka puo e tsejwang ke bone
puo ya ho hodisa bana
ho fudisa pelo tse bohloko
ko kokobetsa matswalo.
U tlwa he
Ba mamella matshwenyeho
Ba tshwara thipa ka bohaleng
Modumo wa setsheho sa bona
Ke molodi o tsikinyang ditsebe
U tlwa he Morweetsana!
Nka koto ho mme
O ifitisetse ho nkgono
Re nke leeto
Sechaba sa mmala wa sebilo
se phele.

Charmaine Kolwane Mrwebi

Featured Poem:

Segametsi

Enlarge poem

Morumiwa wa Motswana
Wa morafe
Wa batho ba tshwana
Yo letlalo le lesetlhana
A sa tshabeng

A tshwana le Sebeta
Fa se tsoma dijo tshegare
SEGAMETSI
O ela tlhoko
A atamela
A batlela bo balosika
Tse di tlhapollang
Tse tlhatswang diaporo
Tse nosetsang dijalo
E re letlhabula le goroga bakotule
Tse elelang
Tsa go bapisiwa le dikeledi
Fa sephiri se tlotlwa
ditsalwe
Ke segametsi!
Mosetsanyana
Mosadi wa go ntsha lenyoramo Batlhaping le ba Khwatleng
Nyaa ga a Tshwane le Mosadi
Wa mosamaria
O ileng a tima Rabi Metsi
Ke eme ke epolola sediba
Ke funyetsa metsi sethlare sa botshelo
Ke phimola sethito mo phatleng
Diatla ke dibeya go dimo ga letheka
Ke goa kere
Come to me all who thirst
Segametsi o fetile

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (5)
 • Pride (6)
 • Optimism (3)
 • Anger (3)
 • Delight (1)
 • Inspiration (2)
 • Reflection (5)
 • Captivation (1)
 • Peace (0)
 • Amusement (0)
 • Sorrow (1)
 • Vigour (2)
 • Hope (3)
 • Sadness (6)
 • Fear (2)
 • Jubilation (6)

Comments

Your email address will not be published.

Biography

Charmaine Kolwane Mrwebi is a poet, librarian, puppeteer based in Free State, South Africa. Her poetry effortlessly touches on the shared human experience of living, loving, hurting and hoping.

She was part of the poet disciples who founded performance poetry in 2004 at the Performing Arts of the Free State under the mentorship of the late Thami Moleko. She has published two books, titled Omoseye Bolaji: channeling one’s thoughts onto pen a paper which is a literary analysis of the author Omoseye Bolaji ës works, her second book Poetry Commando which is a collection of poems, is her latest work. She is currently working on her third book which is a children’s book.
She facilitates a poetry club in Legae Intermediate School with 20 young poets from grade 5 to grade 8.

Charmaine Kolwane Mrwebi

Biography

Charmaine Kolwane Mrwebi is a poet, librarian, puppeteer based in Free State, South Africa. Her poetry effortlessly touches on the shared human experience of living, loving, hurting and hoping.

She was part of the poet disciples who founded performance poetry in 2004 at the Performing Arts of the Free State under the mentorship of the late Thami Moleko. She has published two books, titled Omoseye Bolaji: channeling one’s thoughts onto pen a paper which is a literary analysis of the author Omoseye Bolaji ës works, her second book Poetry Commando which is a collection of poems, is her latest work. She is currently working on her third book which is a children’s book.
She facilitates a poetry club in Legae Intermediate School with 20 young poets from grade 5 to grade 8.

Bomme Nkgekge

Enlarge poem

Bomme Nkgekge
Bana ba mobu wa Afrika
Ba tsikinya Matheka, ba nyenya Menyeyo
Ba ikotla difuba
Ba Qoqa le dikgekgehadi
Barobile monakedi
diSalonung, societing, stokveleng
ba shwashwatha , modumo ole moholo
e ka ba goroelana

Mosadi popelo
O bohale, o ikokobeditse, o tibile
Pelo ya hae e metsi
moya wa hae o lla meokgo
Ho tswa ka ntle ho ya hare botebong
O nesa dikeledi Tse fafatsang
Diphalla marameng ho ya mosamong wa hae
Dikolo tse mosamong wa hae wa o majaba jaba
Dikopantsha metso ya bophelo ba hae
Jwalo ka senatla se mameletseng tumelong

Bo mofumahadi
Bahlokomedi ba bongwaneno
Ba kgomarelana jwalo ka dinotshi Manyepeng
Ba nka maemo a bona,dishweswe, dif aha , modiyanyeo
Ba dilahlela ka tokeng
Bo mmisisi, sista Boss
ho tla boemong ba each other
jwalo ka eo a fepilweng tsweleng le leleng
ba buisana ka puo e tsejwang ke bone
puo ya ho hodisa bana
ho fudisa pelo tse bohloko
ko kokobetsa matswalo.
U tlwa he
Ba mamella matshwenyeho
Ba tshwara thipa ka bohaleng
Modumo wa setsheho sa bona
Ke molodi o tsikinyang ditsebe
U tlwa he Morweetsana!
Nka koto ho mme
O ifitisetse ho nkgono
Re nke leeto
Sechaba sa mmala wa sebilo
se phele.

Featured Poem:

Segametsi

Enlarge poem

Morumiwa wa Motswana
Wa morafe
Wa batho ba tshwana
Yo letlalo le lesetlhana
A sa tshabeng

A tshwana le Sebeta
Fa se tsoma dijo tshegare
SEGAMETSI
O ela tlhoko
A atamela
A batlela bo balosika
Tse di tlhapollang
Tse tlhatswang diaporo
Tse nosetsang dijalo
E re letlhabula le goroga bakotule
Tse elelang
Tsa go bapisiwa le dikeledi
Fa sephiri se tlotlwa
ditsalwe
Ke segametsi!
Mosetsanyana
Mosadi wa go ntsha lenyoramo Batlhaping le ba Khwatleng
Nyaa ga a Tshwane le Mosadi
Wa mosamaria
O ileng a tima Rabi Metsi
Ke eme ke epolola sediba
Ke funyetsa metsi sethlare sa botshelo
Ke phimola sethito mo phatleng
Diatla ke dibeya go dimo ga letheka
Ke goa kere
Come to me all who thirst
Segametsi o fetile

How does this featured poem make you feel?

 • Amazement (5)
 • Pride (6)
 • Optimism (3)
 • Anger (3)
 • Delight (1)
 • Inspiration (2)
 • Reflection (5)
 • Captivation (1)
 • Peace (0)
 • Amusement (0)
 • Sorrow (1)
 • Vigour (2)
 • Hope (3)
 • Sadness (6)
 • Fear (2)
 • Jubilation (6)

Bomme Nkgekge

Enlarge poem

Bomme Nkgekge
Bana ba mobu wa Afrika
Ba tsikinya Matheka, ba nyenya Menyeyo
Ba ikotla difuba
Ba Qoqa le dikgekgehadi
Barobile monakedi
diSalonung, societing, stokveleng
ba shwashwatha , modumo ole moholo
e ka ba goroelana

Mosadi popelo
O bohale, o ikokobeditse, o tibile
Pelo ya hae e metsi
moya wa hae o lla meokgo
Ho tswa ka ntle ho ya hare botebong
O nesa dikeledi Tse fafatsang
Diphalla marameng ho ya mosamong wa hae
Dikolo tse mosamong wa hae wa o majaba jaba
Dikopantsha metso ya bophelo ba hae
Jwalo ka senatla se mameletseng tumelong

Bo mofumahadi
Bahlokomedi ba bongwaneno
Ba kgomarelana jwalo ka dinotshi Manyepeng
Ba nka maemo a bona,dishweswe, dif aha , modiyanyeo
Ba dilahlela ka tokeng
Bo mmisisi, sista Boss
ho tla boemong ba each other
jwalo ka eo a fepilweng tsweleng le leleng
ba buisana ka puo e tsejwang ke bone
puo ya ho hodisa bana
ho fudisa pelo tse bohloko
ko kokobetsa matswalo.
U tlwa he
Ba mamella matshwenyeho
Ba tshwara thipa ka bohaleng
Modumo wa setsheho sa bona
Ke molodi o tsikinyang ditsebe
U tlwa he Morweetsana!
Nka koto ho mme
O ifitisetse ho nkgono
Re nke leeto
Sechaba sa mmala wa sebilo
se phele.

Comments

Your email address will not be published.